Tarih

Osmanlı Devletinde Hukuk Sistemi

Osmanlı hukuku, Tanzimat dönemi öncesinde bütün İslâm devletlerinde olduğu gibi şer’i hukukun bir uygulamasıdır. Osmanlı hukuk sisteminin tek yöneticisi ve denetleyicisi şer’i hukuktur. Padişahın koyduğu örfî hukuk, şer’i hukukun dışına çıkamaz ve kurallarına karşı olamaz. Yani, örfî osmanlı hukuku , Şer’i hukukun vesayeti altındadır. Osmanlı egemenlik…
Devamını Oku